Administrator danych osobowych podanych przez Państwa danych osobowych (w tym danych kontaktowych, takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp.) jest spółka: INTRA SA z siedzibą w Iłowej przy M Konopnickiej 5, 68-120 Iłowa, , tel. +68 360 93 20.

INTRA SA uzgodniła, że odpowiada za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności w odniesieniu do realizacji praw przysługujących podmiotom danych.

I. Inspektor ochrony danych

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych można kierować do naszego inspektora ochrony danych osobowych pod adresem:

II. Cel podstawa prawna i czas przetwarzania danych

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez INTRA SA w oparciu o różne podstawy prawne i w różnych celach, w tym w szczególności: – dane pozyskane za pomocą formularzy – w oparciu o Państwa zgodę, w celu adekwatnym do formularza (odpowiedź na pytanie przesłane przez formularz kontaktowy itp.) przez okres 3 lat od dnia ostatniego kontaktu w sprawie będącej przedmiotem pytania lub do czasu wycofania przez Państwa ww. zgody

  • dane pozyskane do wykonania umowy – gdyż są niezbędne do realizacji usługi oraz w celu informowania o zmianach oraz o nowych/podobnych usługach INTRA SA (tzw. marketing bezpośredni usług własnych), które mogą Państwa zainteresować, do czasu ustania współpracy lub wycofania przez Państwa zgody, a w przypadku danych przetwarzanych dla celów podatkowych, rachunkowych itp. – do czasu określonego przez szczególne przepisy prawne
  • dane kandydatów do pracy – zgodnie z wyrażoną przez kandydata zgodą na ich przetwarzanie w ramach jednego lub kilku (przyszłych) procesów rekrutacyjnych.
  • dane pozyskane z systemy bezpieczeństwa – monitoringu wizyjnego dane przechowywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa przez okres do 6 miesięcy.

Szczegółowe informacje na temat zakresu, celu, podstawy i czasu przetwarzania danych osobowych przedstawiamy każdorazowo, gdy je pozyskujemy (np. w formularzu online,)

Podanie danych jest dobrowolne i nie wynika z żadnego obowiązku prawnego. W przypadku odmowy dostępu do danych nie będziemy jednak mogli odpowiedzieć na Państwa pytanie, wysłać oferty, lub zrealizować innej usługi, którą chcielibyście uzyskać od INTRA SA.

III. Prawa w odniesieniu do przetwarzania danych

W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie oraz prawo do zapomnienia poprzez kontakt z naszym inspektorem ochrony danych. Osoba, która uzna, że jej dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, może też zawsze wnieść skargę na nasze postępowanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IV. Bezpieczeństwo danych

Nasze bazy danych są odpowiednio zabezpieczone przed wglądem osób trzecich i dostępem z zewnątrz. Odbiorcami Państwa danych są upoważnieni pracownicy/współpracownicy INTRA SA którzy w celu wykonania swoich obowiązków mogą otrzymać do nich dostęp (np. pracownicy działu sprzedaży, marketingu itd.).

V. Przekazywanie danych innym podmiotom

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe (np. poczta banki, dostawcy systemów informatycznych i usług IT) na zlecenie INTRA SA, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.

VI. Przekazywanie danych poza EOG

Państwa dane mogą być przechowywane na serwerach znajdujących się poza INTRA SA ponieważ korzystamy z zewnętrznych systemów firmy Google, który potwierdza spełnienie przez tę firmę europejskich wymagań w obszarze bezpiecznego przetwarzania danych.

Data wprowadzenia: 24.05.2018 r.